voor een steekhoudend advies

voor een steekhoudend advies

Aanvragen voor advies 2021

• 19-04-2021 - Structuur aan de Muur

• 01-03-2021 - Stichting de Baan (per mail advies)

• 18-02-2021 - Stichting Fietsmaatjes Zuid Kennemerland

• 21-07-2021 Warme Jassen

• 10-09-2021 De Stookmaker

 

Aanwezig bij bijeenkomsten 2021

• 19-04-2021 Initiatievencafe

Reacties op verleende advies

Aanvragen voor advies 2021

Reacties op verleende advies