voor een steekhoudend advies

In 2015 zijn de Creatieve Muggen gestart, een initiatief van Willemijn van den Bos en Chris Rabbers. De naam was al snel bedacht en de doelstelling om onze expertise in te zetten was ook meteen duidelijk. Met een klein groepje zijn wij gaan brainstormen hoe wij onze dienstverlening zouden gaan inzetten en dit is het resultaat geworden. Inmiddels zijn wij met 25 personen uit verschillende werkvelden en met verschillende expertises. We zijn heel erg trots dat wij met deze mooie groep mensen ons kunnen inzetten om Haarlem en omgeving te ondersteunen bij initiatieven en nieuwe ideeën.

 

 

De Creatieven Muggen zijn:

 

Willemijn van den Bos

hoopt inspirerende mensen en organisaties tegen te komen die ze graag een stukje verder helpt in hun vraag-stelling. Daarbij kan ze gebruikmaken van haar ervaring in fondsenwerving en het organiseren van evenementen.

 

 

Chris Rabbers

ziet met haar bagage als projectcoördinator bij het Vrijwilligers Centrum Haarlem en omgeving altijd kansen en mogelijkheden om mensen op weg te kunnen helpen met hun ideeën en raakt daar zelf ook door geïnspireerd. Mensen verbinden is een passie voor haar!

 

 

Maria Beekhuis

wil graag haar steentje bijdragen bij het realiseren van goede en leuke initiatieven. Binnen dit project is zij project-ondersteuner waar de Creatieve Muggen heel erg blij mee zijn.

 

 

Mascha Egberts

ziet een uitdaging in het onmogelijke mogelijk maken. Zij vindt het leuk om tot creatieve oplossingen te komen in samenwerking met andersdenkende personen, werkzaam in andere vakgebieden.

 

 

Neel van Erve

werkte voor zijn pensionering als projectmanager bij een grote bank waar hij verant-woordelijk was voor de realisatie en implementatie van verandertrajecten. Zijn expertise wil hij  inzetten bij het beantwoorden van verrassende vragen vanuit burgerinitiatieven.

 

 

Rob Langestraat

richt zich met zijn expertise op het zakelijke, organisa-torische vlak: hoe zorg je ervoor dat een idee gerealiseerd kan worden, hoe richt je een stichting/vereniging in, hoe kun je samenwerken, hoe kom je aan geld, hoe ontwikkel je je businessmodel? Kortom: hoe regel je in de praktijk dat je idee ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

 

 

Alberdien Terpstra

is betrokken bij mens en organisatie. Zij is commercieel en resultaat-gericht, hecht grote waarde aan kwaliteit en benadert mensen positief en stimulerend. Haar werk-gebieden zijn: coachen van zelfsturende teams, auteur van lesboeken en fondsenwerving.

 

 

Elske Meter

is een spin in het web binnen de theatersector op het gebied van productie, marketing en PR. Zij vindt het interessant om met anderen mee te denken bij het opzetten en uitvoeren van projecten.

 

 

 

Bernice Mulder

vindt het leuk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te denken. Doorvragen en zaken concreet maken, is haar sterke eigenschap.

 

 

Bert van Heesch

heeft ervaring met het schrijven van beleidsplannen en het maken van subsidie-aanvragen. Hij wil deze expertise nuttig gebruiken.

 

 

Boris Hendriksen

lijkt het leuk om met zijn opgebouwde kennis van verkoop van commerciële producten andere mensen te helpen vanuit de Creatieve Muggen.

 

 

Carin van Empel

kan door haar ervaring als projectmanager een bijdrage leveren aan initiatieven en projecten in de stad om daarmee een nog leuker Haarlem te maken.

 

 

Willem de Vries

Willem de Vries kijkt uit naar brainstormavonden om het werkelijke probleem boven water te krijgen en hier creatieve oplossingen voor te bedenken om iemand verder te helpen. Interessant om te praten over de uitdagingen die creatievelingen tegenkomen.

 

 

Hanneke Teurlinckx

heeft een uitgebreide medische kennis onder andere op het gebied van oncologie, maar bezit ook een achtergrond als trainer van verpleegkundigen en artsen in opleiding. Ook geeft ze presentaties.

 

 

Harmen Rijksen

vindt graag onverwachte invalshoeken en bekijkt vaak de persoonlijke aspecten van de zaak. Denkt graag met iedereen mee en is heel erg betrokken.

 

 

Hella Sauer

wil graag dat de samenleving verrijkt wordt met goede initiatieven. Graag biedt zij daarbij een luisterend oor en feedback. Heeft een achtergrond op het gebied
van communicatie.

 

 

Renier Hoos

heeft ervaring in het ondersteunen van ondernemers, bestuurders en toezichthouders. Hij wilt graag helpen bij diverse vraagstukken op het gebied van projectmanagement, organisatie en bestuur.

 

 

Margriet Schager

hoopt sociaal-maatschap-pelijke initiatieven verder te helpen.

Haar werkgebieden is ontwikkeling en organisatie van trainingen en workshops, subsidieaanvragen.

Zij heeft verder kennis van communicatie en mindfulness.

Maarten Visser

heeft expertise in informatiemanagement, IT en databases. Heeft als programmeur internationale ervaring (UN / WorldBank) dat ingezet kan worden bij goede initiatieven.

 

 

Thijs de Laat

wil in het verlengde van zijn expertise nieuwe projecten van de grond krijgen. Ook wil hij als creatief visionair inspiratie geven aan een ander. Als creatieve mug hoopt hij intuïtief een substantiële bijdrage te kunnen leveren.

 

 

Barend-Jan Geels

heeft expertise op het gebied van service en kwaliteits-management, facilitair management en bedrijfskunde. Hij zet zich graag in voor een ‘beter’ Haarlem en draagt graag bij aan maatschappelijke doelen en initiatieven.

 

 

Ted Punt

heeft interesse in business-cases, ondernemerschap, initiatieven en in het scherp krijgen van ideeën. Hij draagt graag bij aan maatschappelijk relevante initiatieven en wordt blij van een creatieve, gezellige avond met leuke mensen.

 

 

Ronald Ouwens

deelt graag zijn kennis en ervaring en wil graag de wereld aangenamer maken! Heeft ervaring op verschillende gebieden zoals financieel, radio, reclame en culturen.

 

 

Marijke Lodeweegs

kan goed luisteren en handelt praktisch in het geven van adviezen en plannen van aanpak. Zij heeft een breed netwerk en wil graag betrokken blijven bij initiatieven in Haarlem.

 

 

Sabine Sabelis

heeft ruime kennis van (online) marketing en grafische vormgeving. Zij is sterk in het bedenken van mogelijkheden hoe organisaties zichzelf zichtbaarder kunnen maken. Verbind graag mensen met elkaar.

 

 

Chrisie Mitchel

heeft ervaring op het gebied van project- en evenementen planning, marketing/communicatie. Is een luisterend oor en wil mensen graag op weg helpen met hun gedachtes, projecten) of business.

 

In 2015 zijn de Creatieve Muggen gestart, een initiatief van Willemijn van den Bos en Chris Rabbers. De naam was al snel bedacht en de doelstelling om onze expertise in te zetten was ook meteen duidelijk. Met een klein groepje zijn wij gaan brainstormen hoe wij onze dienstverlening zouden gaan inzetten en dit is het resultaat geworden. Inmiddels zijn wij met 25 personen uit verschillende werkvelden en met verschillende expertises. We zijn heel erg trots dat wij met deze mooie groep mensen ons kunnen inzetten om Haarlem en omgeving te ondersteunen bij initiatieven en nieuwe ideeën.

De Creatieven Muggen zijn:

 

Willemijn van den Bos

hoopt inspirerende mensen en organisaties tegen te komen die ze graag een stukje verder helpt in hun vraag-stelling. Daarbij kan ze gebruikmaken van haar ervaring in fondsenwerving en het organiseren van evenementen.

Chris Rabbers

ziet met haar bagage als projectcoördinator bij het Vrijwilligers Centrum Haarlem en omgeving altijd kansen en mogelijkheden om mensen op weg te kunnen helpen met hun ideeën en raakt daar zelf ook door geïnspireerd. Mensen verbinden is een passie voor haar!

Maria Beekhuis

wil graag haar steentje bijdragen bij het realiseren van goede en leuke initiatieven. Binnen dit project is zij project-ondersteuner waar de Creatieve Muggen heel erg blij mee zijn.

Mascha Egberts

ziet een uitdaging in het onmogelijke mogelijk maken. Zij vindt het leuk om tot creatieve oplossingen te komen in samenwerking met andersdenkende personen, werkzaam in andere vakgebieden.

Neel van Erve

werkte voor zijn pensionering als projectmanager bij een grote bank waar hij verant-woordelijk was voor de realisatie en implementatie van verandertrajecten. Zijn expertise wil hij  inzetten bij het beantwoorden van verrassende vragen vanuit burgerinitiatieven.

Rob Langestraat

richt zich met zijn expertise op het zakelijke, organisa-torische vlak: hoe zorg je ervoor dat een idee gerealiseerd kan worden, hoe richt je een stichting/vereniging in, hoe kun je samenwerken, hoe kom je aan geld, hoe ontwikkel je je businessmodel? Kortom: hoe regel je in de praktijk dat je idee ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Alberdien Terpstra

is betrokken bij mens en organisatie. Zij is commercieel en resultaat-gericht, hecht grote waarde aan kwaliteit en benadert mensen positief en stimulerend. Haar werk-gebieden zijn: coachen van zelfsturende teams, auteur van lesboeken en fondsenwerving.

Bernice Mulder

vindt het leuk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te denken. Doorvragen en zaken concreet maken, is haar sterke eigenschap.

Bert van Heesch

heeft ervaring met het schrijven van beleidsplannen en het maken van subsidie-aanvragen. Hij wil deze expertise nuttig gebruiken.

Carin van Empel

kan door haar ervaring als projectmanager een bijdrage leveren aan initiatieven en projecten in de stad om daarmee een nog leuker Haarlem te maken.

Willem de Vries

Willem de Vries kijkt uit naar brainstormavonden om het werkelijke probleem boven water te krijgen en hier creatieve oplossingen voor te bedenken om iemand verder te helpen. Interessant om te praten over de uitdagingen die creatievelingen tegenkomen.

Elske Meter

is een spin in het web binnen de theatersector op het gebied van productie, marketing en PR. Zij vindt het interessant om met anderen mee te denken bij het opzetten en uitvoeren van projecten.

Hanneke Teurlinckx

heeft een uitgebreide medische kennis onder andere op het gebied van oncologie, maar bezit ook een achtergrond als trainer van verpleegkundigen en artsen in opleiding. Ook geeft ze presentaties.

Harmen Rijksen

vindt graag onverwachte invalshoeken en bekijkt vaak de persoonlijke aspecten van de zaak. Denkt graag met iedereen mee en is heel erg betrokken.

Hella Sauer

wil graag dat de samenleving verrijkt wordt met goede initiatieven. Graag biedt zij daarbij een luisterend oor en feedback. Heeft een achtergrond op het gebied van communicatie.

Renier Hoos

heeft ervaring in het ondersteunen van ondernemers, bestuurders en toezichthouders. Hij wilt graag helpen bij diverse vraagstukken op het gebied van projectmanagement, organisatie en bestuur.

Margriet Schager

hoopt sociaal-maatschappelijke initiatieven verder te helpen.

Haar werkgebieden is ontwikkeling en organisatie van trainingen en workshops, subsidieaanvragen.

Zij heeft verder kennis van communicatie en mindfulness.

Maarten Visser

heeft expertise in informatiemanagement, IT en databases. Heeft als programmeur internationale ervaring (UN / WorldBank) dat ingezet kan worden bij goede initiatieven.

Thijs de Laat

wil in het verlengde van zijn expertise nieuwe projecten van de grond krijgen. Ook wil hij als creatief visionair inspiratie geven aan een ander. Als creatieve mug hoopt hij intuïtief een substantiële bijdrage te kunnen leveren.

Barend-Jan Geels

heeft expertise op het gebied van service en kwaliteits-management, facilitair management en bedrijfskunde. Hij zet zich graag in voor een ‘beter’ Haarlem en draagt graag bij aan maatschappelijke doelen en initiatieven.

Ted Punt

heeft interesse in business-cases, ondernemerschap, initiatieven en in het scherp krijgen van ideeën. Hij draagt graag bij aan maatschappelijk relevante initiatieven en wordt blij van een creatieve, gezellige avond met leuke mensen.

Ronald Ouwens

deelt graag zijn kennis en ervaring en wil graag de wereld aangenamer maken! Heeft ervaring op verschillende gebieden zoals financieel, radio, reclame en culturen.

Marijke Lodeweegs

kan goed luisteren en handelt praktisch in het geven van adviezen en plannen van aanpak. Zij heeft een breed netwerk en wil graag betrokken blijven bij initiatieven in Haarlem.

Sabine Sabelis

heeft ruime kennis van (online) marketing en grafische vormgeving. Zij is sterk in het bedenken van mogelijkheden hoe organisaties zichzelf zichtbaarder kunnen maken. Verbind graag mensen met elkaar.

Chrisie Mitchel

heeft ervaring op het gebied van project- en evenementen planning, marketing/communicatie. Is een luisterend oor en wil mensen graag op weg helpen met hun gedachtes, projecten) of business.