voor een steekhoudend advies

voor een steekhoudend advies

In 2015 zijn de Creatieve Muggen gestart, een initiatief van Willemijn van den Bos en Chris Rabbers. De naam was al snel bedacht en de doelstelling om onze expertise in te zetten was ook meteen duidelijk. Met een klein groepje zijn wij gaan brainstormen hoe wij onze dienstverlening zouden gaan inzetten en dit is het resultaat geworden. Inmiddels zijn wij met 21 personen uit verschillende werkvelden en met verschillende expertises. We zijn heel erg trots dat wij met deze mooie groep mensen ons kunnen inzetten om Haarlem en omgeving te ondersteunen bij initiatieven en nieuwe ideeën.

De Creatieven Muggen zijn:

 

Willemijn van den Bos

hoopt inspirerende mensen en organisaties tegen te komen die ze graag een stukje verder helpt in hun vraag-stelling. Daarbij kan ze gebruikmaken van haar ervaring in fondsenwerving en het organiseren van evenementen.

Chris Rabbers

ziet met haar bagage als projectcoördinator bij het Vrijwilligers Centrum Haarlem en omgeving altijd kansen en mogelijkheden om mensen op weg te kunnen helpen met hun ideeën en raakt daar zelf ook door geïnspireerd. Mensen verbinden is een passie voor haar!

Maarten Visser

heeft expertise in informatiemanagement, IT en databases. Heeft als programmeur internationale ervaring (UN / WorldBank) dat ingezet kan worden bij goede initiatieven.

Bernice Mulder

vindt het leuk om vanuit verschillende invalshoeken te kijken en te denken. Doorvragen en zaken concreet maken, is haar sterke eigenschap.

Carin van Empel

kan door haar ervaring als projectmanager een bijdrage leveren aan initiatieven en projecten in de stad om daarmee een nog leuker Haarlem te maken.

Barend-Jan Geels

heeft expertise op het gebied van service en kwaliteits-management, facilitair management en bedrijfskunde. Hij zet zich graag in voor een ‘beter’ Haarlem en draagt graag bij aan maatschappelijke doelen en initiatieven.

Maria Beekhuis

wil graag haar steentje bijdragen bij het realiseren van goede en leuke initiatieven. Binnen dit project is zij project-ondersteuner waar de Creatieve Muggen heel erg blij mee zijn.

Hanneke Teurlinckx

heeft een uitgebreide medische kennis onder andere op het gebied van oncologie, maar bezit ook een achtergrond als trainer van verpleegkundigen en artsen in opleiding. Ook geeft ze presentaties.

Sabine Sabelis

heeft ruime kennis van (online) marketing en grafische vormgeving. Zij is sterk in het bedenken van mogelijkheden hoe organisaties zichzelf zichtbaarder kunnen maken. Verbind graag mensen met elkaar.

Rob Langestraat

richt zich met zijn expertise op het zakelijke, organisa-torische vlak: hoe zorg je ervoor dat een idee gerealiseerd kan worden, hoe richt je een stichting/vereniging in, hoe kun je samenwerken, hoe kom je aan geld, hoe ontwikkel je je businessmodel? Kortom: hoe regel je in de praktijk dat je idee ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Neel van Erve

werkte voor zijn pensionering als projectmanager bij een grote bank waar hij verant-woordelijk was voor de realisatie en implementatie van verandertrajecten. Zijn expertise wil hij  inzetten bij het beantwoorden van verrassende vragen vanuit burgerinitiatieven.

Willem de Vries

Willem de Vries kijkt uit naar brainstormavonden om het werkelijke probleem boven water te krijgen en hier creatieve oplossingen voor te bedenken om iemand verder te helpen. Interessant om te praten over de uitdagingen die creatievelingen tegenkomen.

Harmen Rijksen

vindt graag onverwachte invalshoeken en bekijkt vaak de persoonlijke aspecten van de zaak. Denkt graag met iedereen mee en is heel erg betrokken.

Hella Sauer

wil graag dat de samenleving verrijkt wordt met goede initiatieven. Graag biedt zij daarbij een luisterend oor en feedback. Heeft een achtergrond op het gebied
van communicatie.

Nina van Amsterdam

heeft ervaring op het gebied van coaching, organisatie-structuren, Interne bedrijfscommunicatie, leiderschap. Zij denkt graag in mogelijkheden. Verbinden van mensen doet zij graag en is een enthousiaste aanpakker.

 

Alberdien Terpstra

is betrokken bij mens en organisatie. Zij is commercieel en resultaat-gericht, hecht grote waarde aan kwaliteit en benadert mensen positief en stimulerend. Haar werk-gebieden zijn: coachen van zelfsturende teams, auteur van lesboeken en fondsenwerving.

Chrisie Mitchel

heeft ervaring op het gebied van project- en evenementen planning, marketing/communicatie. Is een luisterend oor en wil mensen graag op weg helpen met hun gedachtes, projecten) of business.

Renier Hoos

heeft ervaring in het ondersteunen van ondernemers, bestuurders en toezichthouders. Hij wilt graag helpen bij diverse vraagstukken op het gebied van projectmanagement, organisatie en bestuur.

Marijke Lodeweegs

kan goed luisteren en handelt praktisch in het geven van adviezen en plannen van aanpak. Zij heeft een breed netwerk en wil graag betrokken blijven bij initiatieven in Haarlem.

Gertien Koster

vind het leuk om het beste uit mensen en organisaties te halen en bekijkt vraagstukken graag vanuit allerlei invalshoeken. Zij maakt lastige zaken bespreekbaar zonder het contact met de ander te verliezen. Als maatschappelijk werker heeft zij in diverse werkvelden gewerkt waardoor zij een generalist is. Heeft ervaring in de journalistiek en politiek.

Bert van Heesch

heeft ervaring bij 3 gemeenten op de terreinen van sport, cultuur en het sociaal domein. Hij heeft kennis van het schrijven van beleidsplannen en het maken van subsidieaanvragen.